Zend Framework і фільтр для задання файлові унікального імені

Renames file assigning it a unique nameВ процесі роботи над створенням FOSS двигунця для портфоліо (на основі Zend Framework) в мене виникла потреба задавати завантажуванним на сервер файлам унікальні імена. Для цього я створив фільтр на зразок Zend_Filter_File_Rename, який генерує унікальне ім’я файлу і перейменовує початковий файл.

Код фільтру і приклад його використання ви знайдете одразу під катом.

Фільтр App_Filter_File_SetUniqueName

<?php
// App/Filter/File/SetUniqueName.php
 
/** @see Zend/Filter/Interface.php */
require_once 'Zend/Filter/Interface.php';
 
/**
 * Renames file assigning it a unique name
 *
 * @category  App
 * @package  App_Filter
 * @author   Stepan Tanasiychuk (http://stfalcon.com)
 * @license  http://framework.zend.com/license/new-bsd   New BSD License
 */
class App_Filter_File_SetUniqueName implements Zend_Filter_Interface
{
  /**
   * Filter Options
   * @var array
   */
  private $_options;
 
  /**
   * Constructor
   *
   * @param array|string|Zend_Config $options   Options
   * @return void
   */
  public function __construct($options)
  {
    if ($options instanceof Zend_Config) {
      $options = $options->toArray();
    } elseif (is_string($options)) {
      $options = array(
        'targetDir' => $options,
        'nameLength' => 10
      );
    } elseif (!is_array($options)) {
      require_once 'Zend/Filter/Exception.php';
      throw new Zend_Filter_Exception('Invalid options argument provided to filter');
    }
 
    $this->_options = $options;
  }
 
  /**
   * Filter
   * 
   * @param string $fileSource  Full path to the source file
   * @return string  The path to a new file
   */
  public function filter($fileSource)
  {
    if (! file_exists($fileSource)) {
      return $fileSource;
    }
 
    $pathInfo = pathinfo($fileSource);
    if (isset($this->_options['targetDir'])) {
      $targetDir = $this->_options['targetDir'];
    } else {
      $targetDir = $pathInfo['dirname'];
    }
 
    // Until generated unique name
    while(true) {
      $fileName = self::_randStr($this->_options['nameLength']) 
            . '.' . $pathInfo['extension'];
      $fileTarget = $targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName;
      if (! file_exists($fileTarget)) {
        break;
      }
    }
 
    $result = rename($fileSource, $fileTarget);
 
    if ($result === true) {
      return $fileTarget;
    }
 
    require_once 'Zend/Filter/Exception.php';
    throw new Zend_Filter_Exception(sprintf("File '%s' could not be 
                    renamed. An error occured while 
                    processing the file.", $fileSource));
  }
 
 
  /**
   * Generates a random string of that length
   * 
   * @param integer $length
   * @return string
   */
  private static function _randStr($length = 10)
  {
    $chars = array('a','b','c','d','e','f',
            'g','h','i','j','k','l',
            'm','n','o','p','r','s',
            't','u','v','x','y','z',
            'A','B','C','D','E','F',
            'G','H','I','J','K','L',
            'M','N','O','P','R','S',
            'T','U','V','X','Y','Z',
            '1','2','3','4','5','6',
            '7','8','9','0');
 
    $name = '';
 
    for($i = 0; $i < $length; $i++) {
      $index = rand(0, count($chars) - 1);
      $name .= $chars[$index];
    }
 
    return $name;
  }
}

Приклад використання

$uploadFile = new Zend_Form_Element_File('uploadFile');
$uploadFile->setLabel('Upload image')
      ->setDestination($this->_tmp)
      ->addValidator('Count', false, 1)
      // limit to 1Mb
      ->addValidator('Size', false, 1048576)
      // only JPEG, PNG, and GIFs
      ->addValidator('Extension', false, 'jpg,png,gif');
$filterOptions = array('targetDir' => $this->_upload,
            'nameLength' => 10);
$uploadFile->addFilter(new App_Filter_File_SetUniqueName($filterOptions));

Спочатку картинка завантажується в тимчасовий каталог, потім фільтр генерує для неї унікальне ім’я і переміщує її в каталог призначення.

Ніби все. Буду вдячний за доречні зауваження.

4 thoughts on “Zend Framework і фільтр для задання файлові унікального імені

   • Посмотри пример использования ниже.
    In 5.2.2:
    $file=tempnam(‘tmpdownload’, ‘Ergebnis_’.date(Y.m.d).’_’).’.pdf’;
    echo $file;
    tmpdownload/Ergebnis_20071004_xTfKzz.pdf

    • Я дивився. Правда, в мене результат виглядає трохи по іншому – “C:\WINDOWS\Temp\Erg29.tmp.pdf”.
     Унікальне ім’я створюється для .tmp файлу. Якщо після цього додати до нього свое розширення, то можна затерти існуючий файл. Розумієш?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *